fbpx

Rekisteriseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Rapion Tuote Oy
Rapiontie 148, 51930 Paatela

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Lasse Härkönen

Rapiontie 148

51930 Paatela

puhelinnumero: 0400 341 417

sähköposti: lasse.harkonen(at)rapiontuote.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Lasse Härkönen

Rapiontie 148

51930 Paatela

puhelinnumero: 0400 341 417

sähköposti: lasse.harkonen(at)rapiontuote.fi

 

2. Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää tietoja asiakkaista, jotka tilaavat yrityksen tuotteita postitse. Tiedot sisältävät nimi- sekä osoitetiedot, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen, jos asiakas on sellaisen antanut.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään postitse tilattujen tuotteiden toimitukseen.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Lasse Härkönen

Rapiontie 148

51930 Paatela

puhelinnumero: 0400 341 417

sähköposti: lasse.harkonen(at)rapiontuote.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä joko sähköpostitse tai puhelimitse.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Rapion Tuote Oy:n ulkopuolelle.  Luovutamme tietoja Juvan Tili- ja isännöintitoimisto Oy:lle kirjanpitoa varten, lisäksi Lappeenrannan Kassa- ja laskukonetarvike Ky:llä on pääsy kassajärjestelmiimme mm. huoltotoimenpiteitä varten. Juvan Tili- ja isännöintitoimisto Oy ja Lappeenrannan Kassa- ja laskukonetarvike Ky ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Rapion Tuote Oy:n työntekijät.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään ja säilytetään sekä sähköisesti että manuaalisesti. Sähköisessä muodossa oleva rekisteri on salasanasuojattu ja manuaalinen säilytetään lukitussa kaapissa. Sekä sähköiseen että manuaaliseen rekisteriin on pääsy vain työntekijöillä, joiden tehtäviin kuuluu tilaustenkäsittely. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

 

 

Työntekijärekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Rapion Tuote Oy
Rapiontie 148, 51930 Paatela

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Lasse Härkönen

Rapiontie 148

51930 Paatela

puhelinnumero: 0400 341 417

sähköposti: lasse.harkonen(at)rapiontuote.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Lasse Härkönen

Rapiontie 148

51930 Paatela

puhelinnumero: 0400 341 417

sähköposti: lasse.harkonen(at)rapiontuote.fi

 

2. Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää tietoja Rapion Tuote Oy:n työntekijöistä.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja Rapion Tuote Oy:n väliseen työsuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Työntekijärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Henkilötiedot

 • henkilötunnus
 • pankkitilin tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Lasse Härkönen

Rapiontie 148

51930 Paatela

puhelinnumero: 0400 341 417

sähköposti: lasse.harkonen(at)rapiontuote.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja Juvan Tili- ja isännöintitoimisto Oy:lle lakisäänteisiä vuosi-ilmoituksia sekä normaalia kirjanpitoa varten, sekä Mikkelin Tilintarkastus Ay:lle tilintarkastusta varten. Juvan Tili- ja isännöintitoimisto Oy ja Mikkelin Tilintarkastus Ay ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin työntekijä työskentelee yrityksessä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät, joiden tehtäviin kuuluvat palkanlaskenta sekä työsuhteisiin liittyvien asioiden hoito, käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja käsitellään ja säilytetään sekä sähköisesti että manuaalisesti. Sähköisessä muodossa oleva rekisteri on salasanasuojattu ja manuaalinen säilytetään lukitussa kaapissa. Sekä sähköiseen että manuaaliseen rekisteriin on pääsy vain työntekijöillä, joiden tehtäviin kuuluvat palkanlaskenta ja henkilöstöasiat. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.